Sedan årsskiftet behöver du inte anmäla till försäkringskassan när du stannar hemma med sjukt barn. Det räcker att du ansöker om ersättning inom 90 dagar från den första dagen. Detsamma gäller vid ansökan om ersättning för 10 dagars ledighet i samband med ett barns födelse eller adoption.