3:12-reglerna utreds igen

3:12-reglerna utreds igen 312 webb

 

Regeringen har tillsatt en kommitté som ska lämna förslag med syftet att förenkla de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Bland annat ska kommittén analysera på vilket sätt och i vilken omfattning reglerna kan förenklas, överväga om en justerad skattesats skulle kunna öka utrymmer för förenklingar, lämna förslag på författningsändringar och redogöra för effekterna av de ändringar som infördes 2014. Uppdraget ska redovisas senast 30 november 2023. Läs mer på regeringens webbplats.

Har du fler frågor om lagar och regler? Vi är uppdaterade och hjälper dig gärna med att planera för dig och ditt företag.
Välkommen till.baks! #framtidsbyrån.
Vi är inte som alla andra, vi är mer som du!