Affärsmetoder som inte får användas

Affärsmetoder som inte får användas affärsmetoder

 

Listan över affärsmetoder som inte får användas utökades den 28 maj med fyra nya punkter. Det är nu otillbörligt att:

 

• tillhandahålla sökresultat som svar på en konsuments sökning på internet utan att, i fall då det rör sig om betald reklam eller då betalning skett specifikt för att uppnå en högre rankning av produkter, i sökresultaten tydligt informera om detta. (Punkt 11 a.)

 

• till konsumenter vidaresälja biljetter till kultur- och idrottsevenemang som näringsidkaren förvärvat genom användning av automatiserade medel för att kringgå eventuella begränsningar av antalet biljetter som en person kan köpa eller andra regler som är tillämpliga på biljettköp. (Punkt 23 a.)

 

• uppge att recensioner av en produkt har lagts ut av konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten utan att vidta rimliga och proportionella åtgärder för att säkerställa att recensionerna härrör från sådana konsumenter. (Punkt 23 b.)

 

• lägga ut eller ge en annan juridisk eller fysisk person i uppdrag att lägga ut falska konsumentrecensioner /rekommendationer eller ge en vilseledande bild av konsumentrecensioner /rekommendationer på sociala medier för att göra reklam för produkter. (Punkt 23 c.)

 

De nya reglerna tillämpas i alla EU-länder och anses otillbörliga under alla förhållanden.

 

− Det krävs inte att affärsmetoderna på svarta listan påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. De är otillbörliga under alla omständigheter och oavsett resultat, säger Anna Krogh, jurist på Företagarnas juridiska rådgivning. Läs regeringens lagrådsremiss Ett moderniserat konsumentskydd: http://ow.ly/RqY850JJl3X

 

Du vet väl om att du alltid är välkommen till oss på baks & co för att fråga, diskutera, konferera eller resonera om allt som rör ditt företagande!