Andra avstämningen av korttidsarbete

Andra avstämningen av korttidsarbete andra avstämningen av korttidsarbete

 

Den som beviljats stöd för korttidsarbete ska göra avstämningar var tredje månad genom att skicka in uppgifter till Tillväxtverket. För den som mottagit stöd från april påbörjades avstämning nummer två den 14 oktober, och för de som mottagit stöd med start i maj börjar avstämningsperioden den 14 november.

Slå oss en signal!

Tranås: 0140-770 200

Linköping: 013-327 02 70

Vimmerby: 0492-770 100

Eksjö: 0381-771 200