Andra granskningsuppdrag

Behöver du det lilla extra?

baks & co erbjuder andra granskningsuppdrag än fullständiga revisioner.

Ibland kanske du behöver ett kvitto på att du gör rätt. En oberoende part som granskar och intygar gentemot bolagets intressenter att allt är som det ska vara.

Detta kan vara aktuellt om bolaget inte har en revisor men behöver säkerställa delar av redovisningen, styrka vissa uppgifter eller då revisorsutlåtande behövs för att uppfylla lagstadgade krav inför utdelning, emission, fusion eller överlåtelse.

På baks & co hjälper vi er, förutom med fullständiga revisioner, även med revisioner med särskilt syfte, översiktliga granskningar eller granskningar enligt särskild överenskommelse. Det kan handla om granskning av en viss post i balans- eller resultaträkningen, en översiktlig granskning av en årsredovisning eller något annat avgränsat område. Det kan vara i syfte att få ett underlag att fatta beslut utifrån eller en bedömning av företagets ställning och betalningsförmåga vid en viss tidpunkt.

Vad du än behöver få en genomlysning av, finns vi här.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad kan vi hjälpa dig med?