Anställa sommarjobbare?

Anställa sommarjobbare? Sommarjobb barista

Nu är det sommarlov! Vissa tar en lång härlig ledighet med sol och bad och lata dagar, medan andra utnyttjar möjligheten att kanske tjäna lite egna pengar.

Vid anställning av ungdomar finns lite extra regler att förhålla sig till. Här redogör vi för några. Har du fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till våra duktiga lönekonsulter på baks & co.

  • Åldersgränser 

Är man under 13 år får man i stort sett inte jobba alls. Det finns dock undantag om arbetet består av lättare arbetsuppgifter vid ett jordbruk inom familjen eller hobbyförsäljning som till exempel majblommor. Arbetsmiljöverket kan också ge tillstånd för yngre barn att arbeta som statist, skådespelare eller liknande.

Ungdomar i åldern 13–15 år får, med föräldrars medgivande, utföra enkla och ofarliga arbetsuppgifter under högst 7 timmar/ dag och 35 timmar/vecka. Arbetetdagen får börja tidigast kl 06.00 och ska sluta senast kl. 20.00. Det ska finnas möjlighet till minst 14 timmars nattvila i sträck per dygn, och 36 timmar i sträck varje vecka. Dessa ska helst infalla på helgen. Är man mellan 13 och 15 år ska man också vara ledig minst 4 veckor i sträck på sitt sommarlov.

Har man gått ut grundskolan och är 16–18 år får man under skollovet arbeta högst 8 timmar/dag och högst 40 timmar/vecka med arbetsuppgifter som inte är riskfyllda. Dygnsvilan ska infalla mellan kl 22.00 och kl 06.00 eller mellan kl 23.00 och kl 07.00 och man ska ha 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka.

  • Semesterersättning 

Vid en anställning som beräknas pågå som mest tre månader kan man avtala bort rätten till semesterledighet. Den anställde har dock alltid rätt till semesterersättning som ska specificeras separat på lönebeskeden.  

  • Sjuklön 

Även sommarjobbande ungdomar har rätt till sjuklön om denne skulle bli sjuk. Men om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad gäller dock en karens på 14 dagar och den anställde har rätt till sjuklön först den 15:e dagen efter första anställningsdag.

  • Förmåner 

Personalvårdsförmåner, som till exempel massage på kontoret, fika och motion ska erbjudas all personal, även sommarjobbare, för att de ska vara skattefria.

  • Skatt och jämkning 

För att en sommaranställd slippa betala för mycket preliminärskatt kan en ansökan om jämkning göras hos Skatteverket (SKV 4301). Jämkningsbeskedet ska sedan lämnas till arbetsgivaren.

Kommer lönen att uppgå till sammanlagt 19 670 kr eller mer under kalenderåret ska arbetsgivaren annars dra preliminärskatt enligt skattetabell.

Tjänar man mindre än 19 670 kr under året räcker det med att fylla i blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” (SKV 434) och lämna den till arbetsgivaren. En förutsättning för att arbetsgivaren inte ska behöva dra någon skatt är dock att sommarjobbaren kommer att vara bosatt i Sverige under hela året

  • Arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter 

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgift på lön som uppgår till minst 1 000 kr under kalenderåret. Kontrolluppgift ska också skickas till alla som fått minst 100 kr i lön.

 

På baks & co kan vi lön. Hur kan vi hjälpa dig?