Årsredovisning och nyckeltal

En årsredovisning ger en första indikation på hur företaget mår –och som ägare är du naturligtvis intresserad av den informationen tydligt och klart presenterad. Men det finns fler som kan vara intresserade av den informationen. Banker, långivare och potentiella köpare vill veta varför det gått så bra eller mindre bra just i år, se trender som omsättningar eller om bolaget har haft en tillväxt eller inte.

Fem nyckeltal att hålla koll på är

Tillväxt (omsättningsökning)

Bruttovins (intjänings-/vinstförmåga)

Soliditet (överlevnadsförmåga)

Kassalikvidet (betalningsförmåga) och

Avkastning(förmåga att ge avkastning till ägarna). Men även nyckeltal som till exempel handlar om

kundnöjdhet, hållbarhetsmål och medarbetarnas välmående är viktiga.

Att välja ut ett antal nyckeltal som man följer från år till år ger en bra överblick över skeenden och trender och ger möjlighet att styra åt rätt håll i tid.

Årsredovisning och nyckeltal årsredovisning och nyckeltal1