Att se möjligheter när inga verkar finnas

Att se möjligheter när inga verkar finnas nyhetsbrev möjligheter

Vad är en entreprenör? Slår man upp ordet i Svenska Akademiens ordlista får man upp två betydelser. 1: Person eller firma som å­tar sig entreprenad och 2: Initiativ­kraftig och uppfinnings­rik egenföre­tagare.
Vi skulle vilja lägga till 3: Överlevare.

 

Så många berättelser vi fått – och alltjämt får – höra om företagare som vägrat bli offer för omständigheterna och istället ställt om, hittat nytt och skapat nya förutsättningar. Och så glada och stolta vi blir att få finnas som stöd mitt i all denna kreativitet! Läs hela nyhetsbrevet.