Avdrag för arbetsresor

Om man genom att ta egen bil mellan hemmet och arbetet, gör en regelmässig tidsvinst på minst två timmar om dagen under minst 160 dagar om året kan man få göra avdrag för dessa resor i deklarationen. I de fall när arbetstagaren uppfyller kravet för att regelmässigt göra denna tidsvinst medges avdrag för bilresor samtliga arbetsdagar som egen bil använts, dvs. avdrag medges även de dagar som den faktiska tidsvinsten inte överstiger två timmar.

Avdrag för arbetsresor avdrag fram