Bekosta vaccin för anställda

Bekosta vaccin för anställda vaccin webb

 

 

Vad gäller om du som arbetsgivare bekostar vaccination för dina anställda?

 

Vaccinationer som är nödvändiga för att man ska kunna utföra sitt arbete är en skattefri förmån för den anställde. Enligt Skatteverket bedöms vaccination mot covid-19 och influensa som skattefri för den anställde och avdragsgill för arbetsgivaren. Har en anställd gjort ett utlägg ska kvittot lämnas in och användas som verifikation i bokföringen.

 

Behöver du hjälp med din bokföring?

Fråga oss om du vill veta mer! 😊