Beskattning vid arv av skogskonton

För den som driver skogsbruk gäller att man kan få avdrag vid beskattningen för belopp som sätts in på ett skogskonto. Däremot är uttagen från skogskontot skattepliktiga.
Men vad händer när skogsmark och medel på ett skogskonto ärvs?
Högsta Domstolen slår fast att även då får pengar föras över utan skatt även om dödsboet skiftas efter dödsåret. Den närstående beskattas först när uttag från kontot görs.

Högsta Förvaltningsdomstolens mål nr 3592-18

 

Beskattning vid arv av skogskonton beskattning vid arv av skogskonton