Bolagsstämma när virus härjar?

Bolagsstämma när virus härjar? Bolagsstamma nar virus harjar

 

Det är tillåtet att hålla bolagsstämma på telefon, skype eller via videokonferens om stämman leds från den ort där styrelsen har sitt säte. (Om inte annat är angett i bolagsordningen.) Stämman ska också gå med på att vissa (eller alla) ägare deltar på det viset. Det kan vara bra att känna till om någon aktieägare insjuknat eller tillhör en riskgrupp, och därmed inte kan närvara vid kommande bolagsstämma.