Camilla, auktoriserad redovisningskonsult

Med sina fjorton år i branschen är Camilla en av dem som är gamla i gemet på…


Åter möjligt med pappersdeklaration

Förra året skapade de bortplockade brevlådorna en del problem vid…


Det här granskar skatteverket 2019

Skatteverket granskar varje år några branscher lite extra. Det är branscher…


Avdrag för arbetsresor

Om man genom att ta egen bil mellan hemmet och arbetet, gör en regelmässig…


Koll på tullvärdet 2019

På alla varor som importeras till Sverige skall det betalas en tullavgift.…


Enklare att vabba 2019

Sedan årsskiftet behöver du inte anmäla till försäkringskassan när du stannar…


Entreprenörsansvar och lönefordran

Nytt sedan årsskiftet är också regler som berör bygg- och anläggningsbranschen…


Arbetsgivaravgifter månadsvis 2019

Sedan 1 januari skall arbetsgivare redovisa utbetald ersättning, förmåner och…


Viktor Mattsson, ny revisor i Eksjö

Hållbarhet, lönsamhet och digitaliseringens möjligheter. Där ligger fokus för…


baks & co är Årets framtidsbyrå 2018

Hurra! Vi är Årets Framtidsbyrå 2018 utsedd av branschorganisationen FAR! – Vi…