Dyrare att driva företag

Dyrare att driva företag dyrare att driva företag vilka åtgärder planerar du webb

 

8 av 10 företag uppger i en ny rapport  (gjord av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank) att ökade kostnader – effekter av kriget i Ukraina och den oroliga världsbilden – påverkat verksamheterna negativt.

En stor andel småföretag, främst inom hotell och restaurang samt tillverknings- och byggindustrin räknar därför med att i stor eller mycket stor utsträckning höja priserna för att kompensera för de ökade kostnaderna.

Ewa Andersen, vd för Sparbankernas Riksförbund säger att många företag säkert skulle behöva höja priserna, men inte har möjlighet till det, då de kanske sitter fast i långa avtal som begränsar. Ett alternativ blir då att skära i kostnaderna, och menar att risken med ökade uppsägningar (då lönekostnader ofta är den största utgiftsposten) kan få långtgående konsekvenser för Sverige.

Vi på baks & co hjälper dig gärna att gå igenom och sätta strategier för hur du bäst bör agera utifrån din situation.

Välkommen till.baks! #framtidsbyrån.

Vi är inte som alla andra, vi är mer som du!