Enklare och tydligare trygghetssystem

Enklare och tydligare trygghetssystem enklare och tydligare trygghetssystem na

 

Regeringen beslutade tidigare i somras att utreda hur trygghetssystemet för företagare kan bli enklare, tydligare och mer förutsägbart. Nu ska en särskild utredare fortsätta arbetet med att kartlägga bakgrunden till, och analysera skälen för, de nuvarande skillnader i de olika regelverken beroende på val av företagsform i fråga om karensregler och sjuklöneansvar. Man ska också utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med inkomst av näringsverksamhet från enskild firma, handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering, om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som bortre gräns för möjligheten att kunna välja karenstid i sjukförsäkringen samt göra en helhetsöversyn av regler och processer kring företagares trygghetssystem.

 

Utredningen ska presentera ett delbetänkande 2 november 2020 slutredovisas senast 15 december 2021.