Entreprenörsansvar och lönefordran

Entreprenörsansvar och lönefordran entreprenörsansvar och lönefordran shutterstock 782545735

Nytt sedan årsskiftet är också regler som berör bygg- och anläggningsbranschen och säger att en arbetstagare som inte får lön från sin arbetsgivare i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt av en entreprenör högre upp i kedjan. De nya reglerna slår fast att ansvaret för löneutbetalningar i första hand ligger hos uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. Om uppdragsgivaren inte betalar eller inte kan nås ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna ansvara för att lönen utbetalas. Mer information om entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen finns här.