EU-momsen efter BREXIT förlängs inte EU momsen efter BREXIT förlängs inte NA

 

Utträdesavtalet, som innebar att Storbritannien omfattas av EU-reglerna under en övergångsperiod, förlängs inte efter den 31 december 2020.

 

Det innebär att transaktioner med Storbritannien efter årsskiftet inte längre ska hanteras som EU-handel, utan som export och import.