Fem tullfrågor inför Brexit

Utgången kring Brexit är fortfarande oviss men redan nu kan ditt företag vidta åtgärder för att förbereda er, oavsett om det blir ett hårt eller mjukt uttåg. När det kommer till tullfrågor finns det några relativt enkla och billiga steg för företag att följa:

 

  1. Ansök om ett så kallat EORI-nummer. Det är en form av registreringsnummer som är nödvändigt för att bedriva handel vid import eller export från EU. Detta gör du på Tullverkets hemsida.
  2. Ansök om tillgång till Tullverkets webbtjänster. Detta ger tillgång till de system som kan användas för att sköta en stor del av tullhanteringen.
  3. Lär dig hur tullproceduren fungerar, vilket är möjligt genom material som finns på Tullverkets hemsida.
  4. Gå igenom verksamheten och se om det finns behov av att söka tillstånd som kan göra tullhanteringen enklare i framtiden. Detta kan innefatta att göra riskanalyser, se över vilka regler som gäller för ens egna varor, analysera de egna transporterna, ta kontakt med leverantörer och undersöka ifall företaget behöver ett ursprungsintyg.
  5. Om det inte blir en hård Brexit gäller det att inte missa att rapportera in sin handel med Storbritannien till SCB, via Intrastat under en övergångsperiod vars längd EU och Storbritannien har bestämt tillsammans.

 

Kan vi hjälpa dig? Välkommen till.baks!

Läs mer: https://resultat.papertonlive.com/resultat/article/dags-att-forbereda-tullfragorna-infor-brexit

 

Fem tullfrågor inför brexit brexit tårtan