Fler företag kan slippa redovisa moms

Fler företag kan slippa redovisa moms moms

 

För att det ska bli enklare att starta eget och för att mindre företag ska slippa momshanteringen föreslår regeringen att omsättningsgränsen för när momspliktighet inträder ska höjas från 30 000 kronor till 80 000 kronor.

 

Detta skulle också innebära en lättad arbetsbörda för Skatteverket som inte behöver administrera deklarationer och betalningar till och från dessa mindre företag.

 

Regeringens förhoppning är att förslaget ska bli verklighet från 1 juli 2022.