Fler RUT-tjänster och höjt tak

Fler rut-tjänster och höjt tak fler rut tjänster och höjt tak na

 

RUT-utredningen föreslår fyra nya tjänster som ska omfattas av RUT-avdraget.

 

Tvätteritjänst vid tvättinrättning, möbleringstjänster, transporttjänster och trygghetstjänster. Utredningen föreslår också att det sammanlagda taket för ROT-och RUT-tjänster ska höjas till 75 000 kronor per beskattningsår och person, men att taket för ROT-avdrag ska ligga kvar på 50 000 kronor. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.