Åtgärder inom socialförsäkringen

Åtgärder inom socialförsäkringen förslag om förlägning webb

 

 

Förslag om förlängning av åtgärder inom socialförsäkringen

 

Ersättning för karensavdrag, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper samt läkarintygsfri tid är åtgärder som för närvarande gäller till och med den 30 juni, men som nu föreslås förlängas till 30 september. Detta för att bland annat begränsa smittspridningen, ge möjlighet för personer i riskgrupp att kunna återgå till arbete på ett tryggt sätt när vaccinationerna är genomförda och för att avlasta hälso- och sjukvården.

 

Läs mer på regeringens hemsida