Förslag om anstånd förväntas träda i kraft

Förslag om anstånd förväntas träda i kraft förslag om anstånd

Förslag om anstånd förväntas träda i kraft den 1 mars 2021

 

Anståndstiden för så kallade tillfälliga anstånd med inbetalning av moms, preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska, efter ansökan, kunna förlängas med upp till ett år.

 

Anstånden ska också beviljas om inte särskilda skäl talar emot det.

  • För företag som redovisar moms månadsvis föreslås ett anstånd på högst 6 månader.
  • Redovisar man momsen kvartalsvis får anstånd beviljas för högst två redovisningsperioder.
  • Anstånd föreslås också kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober till december 2020.
  • För anstånd som beviljats efter att de nya reglerna trätt i kraft ska en anståndsavgift tas ut från och med kalendermånaden efter beviljandet.