Goda nyheter för småföretagare!

Goda nyheter för småföretagare! Småföretagare

Grön skatteväxling, förlängd sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren och höjt rutavdrag. Det är några av förslagen i vårbudgeten som väntas gynna småföretagen.
Nåra fler förslag är:
• Fortsatt 6% moms på naturturism.
• Kravet på kollektivavtal i nystartsjobb tas bort.
• Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga.
• Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda.
En sak som redan gått igenom är förändringen i 3:12-reglerna rörande skatt vid överlåtelse av fåmansföretag!
Läs vårbudgeten på fem minuter!