Heja företagare! Vad är viktigt i december?

Heja företagare! Vad är viktigt i december? Heja företagare

Mitt i december och full fart både på jobbet och på hemmafronten med julförberedelser – och som grädde på moset (eller senap på skinkan) är det så här års också dags att stänga 2022 och planera för 2023. Visst är vi företagare ett starkt släkte! 😊

Vad är viktigt i december?

Vi tog ett prat med Janne Wiss, revisor på baks i Tranås, och fick värdefulla råd om aktieutdelning och tre tips inför årsskiftet.
Trevlig läsning!

Vilken lön ska jag som företagare plocka ut inför årsskiftet?

Din egen lön är viktig när det gäller din framtida beskattning av en aktieutdelning, eller den dagen du vill avveckla ditt bolag. Rätt lön kan innebära lägre skatt vid en aktieutdelning eller en försäljning.

Äger du ett bolag som går så bra att du har möjligheten att öka din lön, samtidigt som bolaget har tillräckligt kapital och likviditet att genomföra en aktieutdelning, så bör du se över vilken lön du tagit hitintills och vilken lön som krävs för det.

Varje fåmansföretagare beräknar varje år något som kallas gränsbelopp den personen deklarerar. Detta gränsbelopp sätter ramen för vilken utdelning som ska träffas av en låg tjugoprocentig skatt. Det gränsbeloppet kan beräknas på två olika sätt:

1. Ägaren (eller ägarna tillsammans) kan ta ut max 195 250 kr med 20 % skatt i en utdelning som kommer 2023.

2. Om fåmansföretagaren tar en tillräckligt hög lön jämfört med bolagets totala löner så utgörs gränsbeloppet av hälften av bolagets totala löner. Ett exempel: Om en person är en ensam ägare till ett bolag med 2 000 000 kronor i löner och fåmansföretagaren uppfyller lönekravet så ligger gränsbeloppet på 1 000 000 kronor.
Gränsbeloppet kan med andra ord bli väldigt högt om bolaget har höga lönekostnader. Det krav som ställs då är att företagarens lön ska uppgå till 426 000* kronor + 5 % av bolagets totala löner. (Över 681 600 kronor är man direkt kvalificerad oavsett storleken på företagets totala löner.)

*) 426 000 kronor är spärrlön, ett begrepp som ofta dyker upp i dessa sammanhang. Spärrlönen är sex inkomstbasbelopp (6 x 71 000 kronor), den lön man ska ta ut för att få räkna på det totala löneunderlaget i stället för att få 195 250 kr per bolag och år i gränsbelopp.

Läs hela nyhetsbrevet.