Höjda pensionsgränser

Vi lever allt längre och allt friskare liv. År 2016 levde män 4,4 år längre och kvinnor 0,6 år längre efter 65-årsdagen jämfört med 1994. Om vi fortsätter att gå i pension vid samma ålder som idag leder det till lägre inkomstgrundande pensioner. Åldern för när allmän pension kan börja tas ut kommer därför att höjas enligt följande:

  • År 2020 höjs åldersgränsen från 61 till 62 år, vilket innebär att personersom är födda 1959 eller 1960 tidigast kan ta ut allmän pension vid 62 års ålder.
  • År 2023 höjs åldersgränsen till 63 år. Personer som är födda 1961 eller 1962 får tidigast ta ut allmän pension vid 63 års ålder.
  • År 2026 höjs åldersgränsen till 64 år. Personer som är födda 1963 och senare får tidigast ta ut allmän pension vid 64 års ålder.

 

Läs mer här!

 

Höjda pensionsgränser pensionsålder

Slå oss en signal!

Tranås: 0140-770 200

Linköping: 013-327 02 70

Vimmerby: 0492-770 100

Eksjö: 0381-771 200