Höjda pensionsgränser

Vi lever allt längre och allt friskare liv. År 2016 levde män 4,4 år längre och kvinnor 0,6 år längre efter 65-årsdagen jämfört med 1994. Om vi fortsätter att gå i pension vid samma ålder som idag leder det till lägre inkomstgrundande pensioner. Åldern för när allmän pension kan börja tas ut kommer därför att höjas enligt följande:

  • År 2020 höjs åldersgränsen från 61 till 62 år, vilket innebär att personersom är födda 1959 eller 1960 tidigast kan ta ut allmän pension vid 62 års ålder.
  • År 2023 höjs åldersgränsen till 63 år. Personer som är födda 1961 eller 1962 får tidigast ta ut allmän pension vid 63 års ålder.
  • År 2026 höjs åldersgränsen till 64 år. Personer som är födda 1963 och senare får tidigast ta ut allmän pension vid 64 års ålder.

 

Läs mer här!

 

Höjda pensionsgränser pensionsålder