Höjt rutavdrag och nya tjänster

Höjt rutavdrag och nya tjänster hojt rutavdrag och nya tjanster

 

Nyligen presenterades den så kallade rut-utredningen som föreslår att rutavdraget ska utvidgas med fyra tjänster:

 

  • Tvätt vid tvättinredning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler.
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av bostad, till exempel ett fritidshus.

 

Förändringarna, som också innefattar förslag på att höja rutavdraget till 75 000 kronor per person och beskattningsår, föreslås börja gälla från och med 1 januari 2021.