Hyresstöd för första kvartalet 2021

Hyresstöd för första kvartalet 2021 webb hyresstöd för första kvartalet 2021

 

 

Som ett stöd till företag som drabbats av Coronasmittans restriktioner har regeringen beslutat om en tillfällig kompensation till hyresvärdar vilka träffar överenskommelse med sina hyresgäster om rabatt på den fasta delen av hyran. Överenskommelsen ska vara skriftlig, daterad senast den 31 maj och stödet betalas ut med 50 % av rabatten. Länsstyrelserna handlägger stödet som går att söka från den 3 maj till den 30 juni. Regeringen har också aviserat om en förlängning som ska gälla även kvartal 2.