Ingående moms i blandad verksamhet

Ingående moms i blandad verksamhet 2000071 baks ingående moms i blandad verksamhet 1818764045 konvert

 

Har du både momspliktig och momsfri försäljning i din verksamhet? Då måste du hålla koll på hur du redovisar den ingående momsen. På inköp som endast gäller den momspliktiga delen får hela summan dras av, men på inköp som endast härrör till den momsfria verksamheten ska ingen ingående moms redovisas. Gäller ett inköp båda typerna får man hitta en fördelningsgrund, t.ex utifrån hur verksamhetstyperna förhåller sig till varandra omsättningsmässigt och dra moms utifrån hur stor del som är momspliktig.

 

Har du frågor om företagsekonomi? Moms till exempel. Välkommen till.baks #framtidsbyrån.