Ändra i en inlämnad deklaration

Ändra i en inlämnad deklaration tjej i soffa webbnotis konvert kopia

 

Har du upptäckt felaktigheter i din inlämnade deklaration? Lugn! Så länge som du inte fått ditt slutskattebesked kan du logga in hos Skatteverket och göra ändringar. För inkomståret 2020 kan du ändra digitalt tills tjänsten stänger december 2021. Om du redan fått ditt slutskattebesked behöver du i stället begära en omprövning av deklarationen.

 

Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret, det innebär att du i år kan göra ändringar som gäller inkomståret 2015 eller senare.
Fråga oss om du vill veta mer!