Koll på tullvärdet 2019

Koll på tullvärdet 2019 koll på tullvärdet

På alla varor som importeras till Sverige skall det betalas en tullavgift. Denna avgift är beroende på varans tullvärde som räknas ut genom att lägga samman alla de kostnader som uppstår vid importen.

Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs från 1500 till 1600 kronor medan summan för gåvotullfriheten mellan privatpersoner kvarstår med 500 kronor. Tullverket har också tillkännagivit att 10 euro ska motsvara 103 svenska kronor från 1 januari 2019.

På Tullverkets hemsida finns en tullvärdesguide som hjälper dig ta reda på vilka kostnader som ska ingå i tullvärdet och vilka du kan göra avdrag för och en tullvärdeskalkylator för att räkna ut rätt tullvärde på dina varor.