Korttidsarbete – vad är det?

Korttidsarbete – vad är det? Korttidsarbete

 

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) innebär att en anställd tillfälligt går ned 20, 40 eller 60% i arbetstid men behåller 96, 94 eller 92,5 % av lönen. Kostnaden delar den anställde med arbetsgivaren och staten. Syftet är att drabbade företag inte ska behöva säga upp personal i perioder av ekonomiska svårigheter.

 

Ansökan öppnade den 7 april hos tillväxtverket där det också finns samlad information om regelverket kring stödet för korttidsarbete.