Levererar du till stat eller kommun?

Från 1 april 2019 gäller, enligt en ny europeiska standard, att leverantörer åt stat, kommun och landsting ska skicka e-fakturor. Pappersfakturor, inskannade fakturor och PDF-filer är alltså inte längre tillåtna.
En vanlig missuppfattning är att pfd-faktura och e-faktura är samma sak. Men medan en pdf är en fil som skickas via mail går e-fakturan direkt in i mottagarens system och bidrar, inte bara till minskat koldioxidutsläpp utan också till en ökad tidseffektivitet i attestflödet. Läs mer: Frågor och svar om obligatorisk e-faktura

Levererar du till stat eller kommun? Stat eller kommun