Moms vid en kundförlust

Moms vid en kundförlust moms vid kundförlust

 

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande i frågan om hur momsen ska behandlas vid en kundförlust.

 

Kan säljaren kan visa på osannolikheten i att få betalt för en osäker kundfordran får den utgående momsen återföras utan skapande även kreditnota. Kunden behöver då inte heller justera den avdragna momsen.

 

Understiger fordran 1000 kronor får den behandlas som en kundförlust under förutsättning att det gått 8 månader sedan förfallodatum och att betalningspåminnelse samt inkassokrav skickats ut.