Moms vid kundförlust kan få återföras

Moms vid kundförlust kan få återföras moms vid kundförlust

 

 

När en företagare inte får betalt för en faktura kan den utgående momsen få återföras. Kraven för att få göra detta utan att utfärda en kreditnota och justera den utgående momsen har tidigare varit att säljaren kan visa att det är sannolikt att kunden inte kommer att kunna betala fakturan.

 

Förra året lättade Skatteverket på kravet och har nu också beslutat att dessa regler ska fortsätta gälla även under 2021.

 

Om:
• Köparen är en beskattningsbar person.
• Fakturan är utfärdad mellan 1 februari 2020 och 31 december 2021.
• Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning.
• En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
• Säljaren och köparen inte är i intressegemenskap,

kan beskattningsunderlaget för moms sättas ner på grund av kundförlust, även om det inte på annat sätt är påvisat att kunden saknar betalningsförmåga.

 

Får säljaren, helt eller delvis, betalt för sin fordran senare ska momsen då redovisas på den del av betalningen som kommit in.