Nedstängningsstöd på förslag

Nedstängningsstöd på förslag nedstängningsstöd webb

 

 

Regeringen har efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna lagt fram ett förslag om ett så kallat nedstängningsstöd. Stödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och liknar omsättningsstödet på så sätt att det är storleken på omsättningstappet som avgör hur stort stöd företagaren kan få.

 

Finansdepartementet skriver i ett pressmeddelande att företag som tappat all sin omsättning under en period, som en följd av beslut om nedstängning grundat i pandemilagen, ska kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta (upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad).

 

Lagen väntas träda i kraft tidigaste i början av april men ska tillämpas retroaktivt om regeringen beslutar om nedstängning.

 

Klicka här för att läsa mer!