Ny konsumentköplag för starkare skydd

Ny konsumentköplag för starkare skydd konsumentköplag

 

Den 1 maj i år trädde en ny konsumentköplag i kraft. Den utökades sedan med den så kallade svarta listan över otillbörliga affärsmetoder. Från 1 september börjar ett flertal andra ändringar i konsumentskyddet med bäring på marknadsföringslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och avtalsvillkorslagen att gälla.

 

Lagändringarna gäller alla företag som säljer varor och tjänster till konsumenter och kan i korthet beskrivas som ett starkare skydd för konsumenter, anpassat till en ökad digitalisering. Bland annat innebär ändringarna att konsumenters rätt till information från näringsidkare utökas. Läs mer på http://ow.ly/ASNI50KwqAL.

 

Har du frågor om hur den nya lagen påverkar dig och din verksamhet? Fråga oss!