Nya regler kring sjuklöneintyg

Nya regler kring sjuklöneintyg nya regler kring sjuklöneintyg

 

Från den 1 november börjar nya regler gälla för den som blir sjuk. Och här gäller det att vara observant!

Om den första sjukdagen inträffar före den 1 november kommer försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för dag 15–21. Detta gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.

Om du däremot bir sjuk den 1 november eller senare krävs läkarintyg från dag 15.