Nya regler om värdeöverföringar

Nya regler om värdeöverföringar regler om värdeöverföringar

Nya regler om värdeöverföringar börjar gälla i februari

 

Korttidsstödet förlängs till halvårsskiftet och Tillväxtverket skriver i ett pressmeddelande angående utdelning:

”Fram till dess att den föreslagna lagändringen träder i kraft, kontrollerar Tillväxtverket vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.”

 

Gällande koncernbidrag kommer man göra bedömningen att lämnat koncernbidrag som inte är att betrakta som en värdeföring inte kommer att utgöra ett hinder för att korttidsstöd ska beviljas. Stödet som kommer att finnas från 15 februari 2021 ska gå att söka retroaktivt från 1 december 2020.