Pensionsförsäkring i bruttolöneväxling

Pensionsförsäkring i bruttolöneväxling pension

 

En anställd kan välja att byta lön mot en pensionsförsäkring. Detta lönar sig normalt sett, då man inte betalar inkomstskatt på det avsatta beloppet. Men man bör tänka på att en sänkt bruttolön bland annat innebär lägre sjukpenning, föräldrapenning, graviditetspenning och ersättning vid vård av sjukt barn. Även semesterlönen kan komma att påverkas.

 

Vill du veta mer? Fråga oss. Löner är ett av våra specialistområden.
Välkommen till.baks #framtidsbyrån