Porto på brev till Bolagsverket

Porto på brev till bolagsverket porto pa brev till bolagsverket

 

Sedan 1 mars löser Bolagsverket inte längre ut otillräckligt frankerade brev. Detta av två olika anledningar; Det ena är att kostnaderna för att lösa ut breven blir alltför höga för myndigheten och det andra är att man vill förhindra att kunder försöker skicka brev gratis med medvetet för lågt porto.

 

På sin hemsida meddelar Bolagsverket att handlingar som skickas med för lite porto därmed kommer att räknas som inte inkomna.