PT online är inte en idrottstjänst

En näringsidkare, som erbjuder sina kunder coaching och träningsupplägg på nätet, vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) och undrade om träningstjänsten han tillhandahåller ska beläggas med 6% eller 25% moms.

 

Enligt momslagen är en tjänst som innebär att någon bereds tillfälle att utöva idrott en idrottstjänst och ska beläggas med 6 % moms.

 

SRN och senare Högsta Förvaltningsdomstolen slog fast att träningstjänsten i det aktuella fallet tillhandahålls i huvudsak före och efter själva träningstillfällena och kunderna kan utföra träningen där de önskar, till exempel i hemmet.  Alltså är det inte fråga om en idrottstjänst och näringsidkaren ska ta ut 25 % moms av sina kunder.

 

Pt online är inte en idrottstjänst ptonline