Räkna ut karensavdrag

Ett karensavdrag ersätter sedan 1 januari karensdagen.

Detta påverkar dig som arbetsgivare, och innebär att när en av dina anställda blir sjuk måste du räkna på ett nytt sätt.

Karensavdraget är ett engångs belopp på 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid en genomsnittlig arbetsvecka.

Avdraget för en anställd som arbetar regelbundet 40 timmar i veckan och har rätt till sjuklön kan räknas ut så här:

Lön:
110 kr/timme
Sjuklön:
(110 kr x 0,8): 88 kr/timme
Sjuklön/vecka
(40 timmar x 88 kr): 3520 kr

Karensavdraget är
20 % av sjuklönen
(3520 kr x 0,2): 704 kr

Du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag påverkas inte av de nya reglerna utan har kvar det antal karensdagar du själv har valt. Har du aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag och samma regler gäller för dig som för andra anställda.

Arbetar den anställde oregelbundet eller på timmar finns exempel här:

Räkneexempel för karensavdraget

Räkna ut karensavdrag räkna ut karensavdrag 1