Rätt till skattereduktion?

Rätt till skattereduktion? Inventarier webb 1724309785 konvert

 

Har du köpt inventarier under 2021? Då kan du ha rätt till skattereduktion.

 

Riksdagen har beslutat om en tillfällig lag som innebär att fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet kan få skattereduktion vid köp av materiella inventarier. Reduktionen uppgår till 3,9 procent av anskaffningsvärdet och inventarierna ska ha anskaffats mellan 1 januari och 31 december 2021. Inventarierna ska finnas kvar i verksamheten vid utgången av verksamhetsåret och det krävs också att det finns skatt att räkna av reduktionen mot. Särskilda regler finns för delägare i handelsbolag och kommanditbolag samt för inköp inom intressegemenskaper.

 

Ansökan om skattereduktionen görs i inkomstdeklarationen.

 

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om reduktionen och vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att få utnyttja avdraget. Och du kan alltid fråga oss, förstås!