Arbetsgivaravgifter månadsvis 2019

Arbetsgivaravgifter månadsvis 2019 kalenderbild

Sedan 1 januari skall arbetsgivare redovisa utbetald ersättning, förmåner och avdragen skatt per anställd och månadsvis. Med de nya reglerna räknar Skatteverket med att effektivare kunna komma åt svartarbete samt hitta oredovisade inkomster. Det blir också lättare för anställda att kontrollera hur mycket arbetsgivaravgift som betalats in och att skatt dragits av.