Regeländringar vid kortbetalning

Från och med 14 september har reglerna vid kortbetalning skärpts. Ändringarna påverkar både företag och deras kunder.

Ändringar i EU:s betaltjänstdirektiv har trätt i kraft. Dessa innebär höjda säkerhetskrav vid vissa typer av betalningar. Syftet är att minska risken för bedrägerier.

I flera länder i Europa har man fått tillstånd att skjuta upp förändringarna med motiveringen att marknaden ska hinna förbereda sig, men i Sverige började regeländringen gälla 14 september.

På Svenska Bankföreningen har man varnat för att alla handlare inte hunnit uppmärksamma förändringen och därför har Bankföreningen uppmanat bankerna att tydligt informera kunder och handlare om vad som gäller.

De nya reglerna innebär bland annat att:

  • När köp görs i butik eller online kan du behöva legitimera dig med mobilt bank-id, säkerhetsdosa eller pin-kod.
  • När du betalar med kort i butik kommer du oftare att behöva slå din pin-kod.
  • Kortbetalningar där du tidigare skrivit under och visat legitimation kan komma att nekas och pin-kod krävs.

Läs mer: https://www.swedishbankers.se/fraagor-vi-arbetar-med/betalningar/psd-2/aendringar-i-betaltjaenstlagen/

 

Regeländringar vid kortbetalning kalkylator