Regelnyheter 1 juli 2019

Regelnyheter 1 juli 2019 siffror blommor

Den 1 juli ärett datum som kommer med en del lag- och regeländringar. Här är fyra av årets nyheter:

  • Den särskilda löneskatten på förvärvsinkomster för de som fyllt 65 år vid årets början slopas.
  • Momsen på digitala publikationer sänks från 25% till 6%.
  • Skattereduktion för gåvor till ideella verksamheter återinförs.
  • Taket på Rutavdrag höjs till 50 000 kronor person och beskattningsår och gäller retroaktivt för hela 2019.

Vi håller dig uppdaterad med nyheter som påverkar dig och ditt företag.

Välkommen till.baks!