Regeringen vill minska kreditköp

Regeringen vill minska kreditköp regeringen vill minska kreditkop

 

Kreditköpen ökar i Sverige och en av anledningarna till detta är att kreditvalet ofta presenteras först eller är förvalt på e-handelssidor. Regeringen har nu lämnat ett förslag om lagändring för att förhindra ogenomtänkta kreditköp och innebär att det ska bli förbjudet erbjuda kreditköp som förstahandsval. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2020.