Reklamskatten är avskaffad

Reklamskatten är avskaffad baks reklamskatten sloppas

 

Sedan 1 januari 2022 är reklamskatten avskaffad. Den har hittills tagits ut på bland annat annonser i fysiska reklamblad, på idrottskläder och affischer, men inte på annonser eller reklam på internet, i dagstidningar, radio eller tv, avskaffad. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind menar att det både var omodernt och orättvist gentemot de små föreningar i samhället som ofta drivs av ideella krafter, och att det är bra att skatten avskaffats. Den som är registrerad för reklamskatt har avregistrerats automatiskt, men måste lämna en sista skattedeklaration för tiden fram till 31 december 2021.