Reklamskatten kan slopas 2022

Reklamskatten kan slopas 2022 reklamskatt

 

Av de ungefär 3 000 organisationer och företag som betalar reklamskatt är omkring 1 600 idrottsföreningar. Samtidigt tar staten inte ut någon reklamskatt för annonser och reklam på internet, i dagstidningar eller i tv och radio. Inte heller tas det ut reklamskatt för skärmar som visar reklam.

 

Nu vill regeringen ta bort reklamskatten helt från år 2022 eftersom skatten ofta slår hårt mot små idrottsföreningar och andra föreningar i samhället som drivs av ideella krafter.
– Det är både omodernt och orättvist, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.