“Revision handlar om förtroende”

–Att arbeta som revisor handlar i grunden om förtroende.

Martin Reimhult har arbetat på baks & co i drygt tio år. De senaste sju som auktoriserad revisor och sedan 2015 även som delägare. Han menar att en revisor är så mycket mer än bara en funktion som granskar i efterhand.

–När jag får vara en del i företagets resa, bidra med råd redan i idéstadiet och påverka till långsiktigt hållbara beslut, då känns det extra bra. Och genom att baks & co erbjuder hela kedjan från redovisning och bokslut till revision och deklaration, för såväl bolaget som företagaren privat, skapas en helhetsbild och en förståelse som är ovärderlig.

Martin poängterar att han som revisor naturligtvis har tystnadsplikt och att du som kund kan vara fullständigt trygg med att allt som diskuteras stannar er emellan.

–Som revisor sätter jag min yrkesstolthet som garanti för att kundens redovisning följer gällande lagar och regler och ömsesidig tillit är av största vikt. Jag jobbar med bolag som varit kunder hos oss i 40 år utan att ha någon tanke på att byta och det känns oerhört viktigt att förvalta det förtroendet.

Martin tycker att rådgivning, framför allt inom skatteoptimering, är det roligaste i revisorsuppdraget och han trivs bäst när han får arbeta nära ägarledda företag där kommunikationen är direkt och personlig. Där kunskaper delas och förutsättningar för framgångsrikt företagande, både nu och i framtiden, skapas.

–Och när det går bra för en kund så sträcker man på sig lite extra, förstås!

När jag får vara en del i företagets resa, bidra med råd redan i idéstadiet och påverka till långsiktigt hållbara beslut, då känns det extra bra.

Sugen på att veta mer om hur det är att jobba på baks & co?